Praktikker og projekter

Praktikker og projekter

På Glad Fagskole arbejder vi hen imod, at de unge går herfra med en tro på deres egen faglige kunnen, og en god fornemmelse af, hvad deres efterfølgende muligheder er.

I samarbejde med resten af Glad Fonden, har Glad Fagskole søsat projekter, der sigter mod at skabe muligheder for de unge. Derudover har Glad Fagskole fokus på at vores elever, gennem praktikker oplever, hvordan det er at arbejde i Fondens egne produktioner såvel som andre virksomheder.

 

Praktikker

Glad Fagskole har en fokuseret indsats omkring praktikker, med henblik på at erhvervsrette uddannelsesforløbet så meget som muligt, samt at kunne tilbyde praktikker til alle elevers individuelle behov.

Da skole og virksomhed ligger side om side og har samme fagområder, er der direkte adgang for vores elever til et aktivt virksomheds- og produktionsmiljø. Elever inddrages i større eller mindre omfang i de produktioner, der laves i de øvrige virksomheder, hvis det er til gavn for deres uddannelsesforløb.

Alle praktikker sker i et tæt samarbejde mellem elev, faglærer, kurator og praktiksted. I praktikkerne arbejdes der med individuelle målsætninger, der formuleres sammen med eleven. Forløbet dokumenteres og evalueres.

 

Kortvarige interne praktikker:

Alle elever har mulighed for, i en kortere periode, at deltage i undervisningen på en af vores øvrige faglinjer. Denne mulighed anvendes ofte til nye elever som har brug for et indledende afklaringsforløb, og til de elever der har lyst til at afprøve sig i nye faglige og sociale rammer.

ortvarige interne praktikker kan også være en fordel for de elever, der har brug for et meget forsigtigt praktikforløb og derfor har brug for tryghed gennem et genkendeligt miljø.

 

Virksomhedsforlagt internt praktikforløb:

Eleverne på Glad Fagskole har mulighed for at komme i et længerevarende praktikforløb i Glad Fondens egne virksomheder. Målet er, at give eleven erfaring og kendskab til et arbejdsliv og de vilkår, man møder på en arbejdsplads. At Glad Fondens produktioner har en tæt miljømæssig kobling med fagskolen betyder, at eleven ikke skal bruge så meget energi på nye omgivelser og kan koncentrere sig om at lære og erfare fra sin praktik.

Praktikken kan både arrangeres indenfor elevens eget fagområde eller, hvis ønsket, et andet fagområde.

 

Ekstern praktik:

Alle elever tilbydes praktik i en ekstern virksomhed i løbet af uddannelsen. Denne type praktik har til formål, at give eleven erfaring i en arbejdssituation uden for de kendte rammer. Praktikken kan både arrangeres indenfor elevens eget fagområde eller, hvis ønsket, et andet fagområde.

Glad Fagskole har samarbejde med et bredt netværk af virksomheder indenfor de fagområder, vi uddanner i. Dette har vi blandt andet opnået i kraft af lærernes faglige netværk, og gennem fondens virksomheder, der har en bred vifte af kunder og samarbejdspartnere.

 

Projekter

Glad Fagskole arbejder målrettet for at skabe nye muligheder for, at vores unge kan bidrage aktivt til det samfund som de er en del af. Som et led i dette arbejde har vi flere projekter der på sigt gerne skal sikre mere erhvervsrettet uddannelse og flere muligheder for, at starte i det ordinære uddannelsessystem.

 

Glad Flex Uddannelse:

Glad Flex Uddannelse er et forsøg med kompetencegivende uddannelse til unge, der har afsluttet en STU og som gerne vil have mere uddannelse.  Uddannelsen veksler mellem undervisning gennem deltagelse i virksomhedsbaseret produktion på arbejdspladser og praktikker på erhvervsskoler eller virksomheder og undervisning i Glad Fagskole regi´. 

Uddannelsen skal gennem øget fokusering på kompetenceudvikling klæde de unge på til beskæftigelse eller til at gå i gang med en ordinær erhvervsuddannelse - fx til at starte på et grundforløb på en teknisk skole.

Glad Flex Uddannelse er beskrevet med kompetencemål (svarende til niveau 3 i den nationale kvalifikationsramme) samt undervisningsmål/aktiviteter, læringsmål, hvilket vil være et redskab til at synliggøre både for den unge, for kommende arbejdsgivere eller uddannelsessteder, hvilke kompetencer den unge har opnået i uddannelsen, og under hvilke vilkår, den unge fungerer og lærer bedst.

 

Fra uddannelse til job:

Det overordnede formål med projektet er at skabe grundlag for flere eksterne praktikforløb for elever på STU-uddannelsen og derigennem øge mulighederne for efterfølgende varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dette gør vi bl.a. ved at udvikle en partnerskabsmodel for samspil mellem virksomheder og skole, der kan motivere flere virksomheder til at tage praktikanter. Afsættet er elevernes faglighed. Udover veldefinerede mål, roller og ansvar, indeholder partnerskabsmodellen enkle redskaber til at evaluere og målsætte praktikforløb, så der sikres sammenhæng mellem elevens kompetencer og opgaven, som virksomheden ønsker at få løst. Redskaberne tilpasses den enkelte virksomhed og understøtter eleven i størst mulig selvstændighed.

Projektet skal udvikle procedurer der understøtter et godt samspil mellem skole og virksomhed, og sikre integration af viden der genereres i de to elementer i uddannelsesforløbet. Målet er, at der udarbejdes en vejledning til det virksomhedsrettede  STU  forløb til brug for uddannelsesinstitutioner og virksomheder. For at kvalificere denne videns udvikling og formidling, er RUC tilknyttet projektet.

’Fra uddannelse til job’ er rettet mod tre udviklingsfelter; udviklingen af den enkelte elev, udvikling af Glad Fagskole og udvikling af de virksomheder der medvirker i projektet.